MRDH LIVE!

MRDH Live! 2024

Met elkaar,

voor elkaar!


Scroll naar beneden

  • Image 01
  • Image 02
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 01
  • Image 02

Samen uitdagingen aangaan

Vrijdag 2 februari 2024 vond MRDH Live! op een historische plek plaats: Expo Arsenaal in Delft. Ooit een munitieopslag voor de Nederlandse vloten in 1602, later rokerij, smederij en legermuseum. En nu een bijzondere plek voor raadsleden, wethouders en burgemeesters van de gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag om samen te komen. Tijdens MRDH Live! gingen we vooral met elkaar in gesprek. Wat zijn de overeenkomsten in onze gemeentelijke en regionale opgaven? Hoe benutten we verschillen om elkaar te versterken en resultaten te boeken? We ontdekten hoe we elkaar kunnen versterken om gezamenlijk de uitdagingen aan te gaan.

Warm welkom

Burgemeester van gastgemeente Delft, Marja van Bijsterveldt, opende MRDH Live!: “Wat fijn dat ik mijn collega-bestuurders, raadsleden, wethouders van regiogemeenten en andere genodigden welkom mag heten op deze bijzondere locatie in Delft.”

“In Delft wordt elke dag gewerkt aan de toekomst. Technische universiteit, hbo en mbo: we hebben het allemaal in huis. Delft ligt in het hart van de regio. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, dat zijn wij met elkaar. Wij kunnen het alleen maar met elkaar doen.”

Image Title
Image Title

Gezamenlijke aftrap: werk aan de winkel!

Samen met dagvoorzitter Joost Hoebink trapten MRDH-voorzitter en burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, en secretaris-algemeen directeur MRDH, Christel Mourik, MRDH Live! af. Van Zanen: “Met 150 miljoen euro ondersteunden de 21 gemeenten vorig jaar het OV in de regio, zodat inwoners ook de komende jaren kunnen rekenen op goed en betrouwbaar openbaar vervoer. De gemeenten stelden ook de Strategische Agenda voor de komende jaren vast. En nu is er werk aan de winkel! De regio groeit, de economie vraagt om vernieuwing. De opgaven zijn groot en vragen om een meer gerichte inzet van de MRDH.”‘Werken wonen en recreëren houden niet op bij de gemeentegrens; als je het met elkaar verbindt, wordt iedereen er beter van’

Image Title

Naast woorden ook daden

Christel Mourik: “Aan ambities geen gebrek in de metropoolregio. Samen is al snel het woord van de dag, maar we moeten dingen doen. Eerst nadenken en dan doen! We hebben een team dat bij alle stadhuizen aan de slag kan: MRDH Support.”

Gemeenten die ondersteuning nodig hebben bij het opbouwen van een projectplan of een projectteam? Van visie naar uitvoering? MRDH Support biedt hulp aan de MRDH-gemeenten.Samen iets bereiken

Leendert de Lange, burgemeester van Wassenaar, over hoe kleinere gemeenten aankijken tegen de samenwerking in de regio: “De metropoolregio zijn we met elkaar. Samen actief aan de slag, dan kun je met elkaar wat bereiken. Ook als kleine gemeente kun je impact hebben.”

Image Title


‘Ook als kleine gemeente kun je impact hebben’


Welkom voor burgemeester Noordermeer

Een speciaal welkom was er voor Fenna Noordermeer. Zij is op 18 december 2023 beëdigd als nieuwe burgemeester van de gemeente Midden-Delfland en was voor het eerst aanwezig op MRDH Live!

Image Title
Image Title

Over verschillen, afhaken en aanhaken

Josse de Voogd is onderzoeker en publicist op het raakvlak van ruimte, politiek en samenleving. Hij is tevens auteur van de ‘Atlas van afgehaakt Nederland’. De Voogd schetst in zijn werk een beeldend portret van maatschappelijke, politieke en ruimtelijke scheidslijnen in het Nederland van nu. Hij keek voor MRDH Live! naar cijfers en kaarten van de regio Rotterdam Den Haag. Wat opvalt? Een mengeling van stad en platteland.

De Voogd: “De wijkinrichting zegt vaak veel over het stemgedrag van mensen. Bij linkse stemmers komt de Blauwe regen veel terug in de tuin. Bij de PVV-stemmer een tegeltuin. Het stemgedrag zegt veel over onvrede en hoe het staat met een bepaalde wijk.” En, zo stelde hij: “Middelgrote gemeenten worden vaak over het hoofd gezien.” De deelnemers in de zaal gingen vervolgens in discussie over de stelling.

Image Title
Image Title


Samenwerking in de praktijk

Joost Hoebink ging in gesprek met Frank van Swol, programmadirecteur Knoop XL Eindhoven, en Mirko Buining, programmadirecteur Central Innovation District Den Haag, over hoe de samenwerking in de praktijk gaat bij grote gebiedsontwikkelingen.

De komende jaren vindt een grootschalige, complexe gebieds- en infraontwikkeling rond het centraal station in Eindhoven plaats. Een megaproject waar Frank van Swol in Eindhoven de leiding over heeft. Hij vertelde over de samenwerking bij zo’n grote gebiedsontwikkeling: “Bedrijven en kennisinstellingen werken in de Metropoolregio Eindhoven al jaren samen. Wij betalen een derde, het rijk betaalt tweederde. De 21 MRE-gemeenten betalen samen de mobiliteit.”

Image Title Image Title
Image Title

CID raakt bewoners, scholen, bedrijven en vervoerders

Ook in onze regio zijn er grote gebiedsontwikkelingen. In Den Haag ontstaat in het gebied tussen de drie stations Den Haag Centraal, Laan van NOI en Hollands Spoor een nieuw deel van het Haagse centrum: het Central Innovation District (CID). Een plek om te wonen, te werken en te leven. Het raakt bewoners, scholen, bedrijven en vervoerders. Mirko Buining, programmadirecteur bij CID Den Haag vertelde hoe de verschillende partijen samenwerken aan zo’n alomvattend project. “CID moet het economisch kloppend hart worden van Den Haag. Met mixed use van de locatie blijven bewegingen tussen wonen en werk beperkt. En we investeren in de leefbaarheid”, aldus Buining.‘CID moet het economisch kloppend hart worden van Den Haag’

New Towns verdienen werkgelegenheid en OV

Michelle Provoost, architectuurhistoricus en directeur van het International New Towns Institute, vertelde over de New Towns. Een historisch gegroeid netwerk van steden van verschillende grootte en karakter. Capelle a/d IJssel, Spijkenisse en Zoetermeer zijn de New Towns in onze metropoolregio. “Veel mensen hebben bij deze groeikernen een beeld van saaie woonwijken, een soort niemandsland. Dat negatieve imago verdienen ze niet”, vindt Michelle Provoost.

“Er is meer te vinden: bijzondere architectuur, mobiliteitsexperimenten, andere woonvormen, veel dubbel grondgebruik. En er is meer werkgelegenheid in de MRDH-groeikernen nodig en beter OV met meerdere steden in de metropoolregio. De afhankelijkheid van één nabijgelegen stad is te groot. Met andere woorden: in voormalige groeikernen inzetten op meer werkgelegenheid en beter openbaar vervoer.” Vanuit de zaal reageerde burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard: “Spijkenisse kreeg in de jaren 70 een metro met de voorwaarde dat de gemeente eromheen wat ging organiseren. Dat moeten we vasthouden. Mensen krijg je alleen uit de auto als je ze een alternatief biedt.”

Image Title
Image Title
Image Title
Image Title


Kids on the Block

Joost Hoebink ging samen met burgemeester Marja van Bijsterveldt in gesprek met jongeren uit onze metropoolregio over de toekomst van wonen, werken en mobiliteit. Studenten uit Delft vinden het belangrijk dat hun opleiding goed bereikbaar is met de fiets en het OV. Vooral als zij in Rijswijk een studentenwoning krijgen, maar in Delft studeren. De woningnood onder studenten is groot. Van Bijsterveldt: “We moeten met elkaar in gesprek blijven over waar we studenten kunnen opnemen, ook in de regio. Schiedam kan misschien best wat levendigheid van studenten gebruiken, maar dan moet ook de OV-verbinding naar onze TU goed geregeld zijn.”

Image Title Image Title


‘Studenten willen best met de fiets of het OV naar hun opleiding’

Image Title


Wrap Up van verhalenverteller Atta de Tolk

Vervolgens zorgde Spoken Word Artist (een recht voor z’n raap kunstvorm) Atta de Tolk voor een Wrap Up: “Voorkom metropolisatie, Randstadisme. MRDH jullie betekenis is die van een brug. De toekomst wordt pas prachtig als je hem zelf bouwt.”

Image Title


Image Title

Informeel napraten

Na afloop was er genoeg om over na te praten. Daar werd dan ook volop gebruik van gemaakt.

Image Title
Image Title

We zien u graag weer

volgende keer bij MRDH Live!Uitgave van:
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Postbus 21012, 3001 AA Rotterdam
Bezoekadres:
Westersingel 12, 3014 GN Rotterdam
E-mail: informatie@mrdh.nl
Website:
mrdh.nl

Realisatie:
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Tjapko de Heus (fotografie)
Onlineblad.nl - Ruud Slagmolen,
Len Blonk

Februari 2024


Uitgave van: Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Postbus 21012, 3001 AA Rotterdam
Bezoekadres: Westersingel 12, 3014 GN Rotterdam
E-mail: informatie@mrdh.nl Website: mrdh.nl

Realisatie:
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Tjapko de Heus (fotografie)
Onlineblad.nl - Ruud Slagmolen, Len Blonk

Februari 2024